7 zinnen met «lagere»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord lagere en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zelfs met de Townshend tax zou de East India Company door deze wet haar thee tegen lagere prijzen kunnen verkopen dan de gesmokkelde Nederlandse thee, waardoor de smokkelhandel zou afnemen. »
« Van de lagere school tot de universiteit maakt lichaamsbeweging dus deel uit van het leven van de student. »
« Na de lagere school vervulde Arne Treholt zijn dienstplicht in Noorwegen, studeerde hij politieke wetenschappen aan de universiteit van Oslo en ging hij de politiek in als lid van de jongerenafdeling van de Noorse Arbeiderspartij. »
« De lagere kerkelijken waren, op hun beurt, gewone burgers, vaak afkomstig uit de gelederen van de boeren die zij dienden vanuit een van de kleine parochiekerken die het landschap bezaaiden. »
« Lagere klimatologische temperaturen betekenden lagere gewasopbrengsten, vaker mislukte oogsten en vaker hongersnoden. »
« Bovendien was een derde tot de helft van de lagere adel hugenoot, zodat de hugenoten als groep machtiger waren dan hun aantal op het eerste gezicht zou doen vermoeden. »
« Een Pruis herinnerde zich dat hij, vermoedelijk in een door de kerk beheerde lagere school, had geleerd dat "de koning de neuzen en oren van al zijn onderdanen kon afsnijden als hij dat wilde, en dat wij het aan zijn goedheid en zijn zachtmoedige inborst te danken hadden dat wij deze noodzakelijke organen nog bezaten". »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022