6 zinnen met «sterkste»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord sterkste en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« John Adams, een van de sterkste voorstanders van vreedzaam protest tegen het Parlement, vertegenwoordigde de Britse soldaten tijdens hun moordproces. »
« Onderweg beschouwden zij natuurlijk ook de Verenigde Staten als een product van die Europese verworvenheden en, in de twintigste eeuw, als een van de sterkste verdedigers van die erfenis. »
« In 43 v. Chr. namen zij de macht in Rome over en begonnen toen een succesvolle campagne tegen de oude Republikeinse loyalisten, waarbij de mannen die Caesar hadden gedood werden gedood en de sterkste senatoren en elites die hadden geprobeerd de oude instellingen te herstellen, werden vermoord. »
« Hoewel de motieven voor het imperialisme dus vaak zeer ideologisch waren, hielden zij ook verband met directe economische belangen, en veel van de sterkste voorstanders van het imperialisme hadden banden met de industrie. »
« Groene partijen (waarvan de sterkste die van Duitsland is) zijn zeer voorstander van milieuwetgeving en staan het meest vijandig tegenover deregulering van de vrije markt van alle politieke groeperingen, maar hun electorale invloed blijft beperkt. »
« De sterkste en duurzaamste vriendschappen worden vaak in de kindertijd gesmeed. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022