6 zinnen met «ontwikkelt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ontwikkelt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Aldus zou het kunnen worden gebruikt als een middel om delen van het AIDS-virus in te enten bij personen in hoogrisicogroepen, waardoor bescherming wordt geboden zonder dat de ziekte zich ontwikkelt. »
« Tussen 1300 en 700 v. Chr. ontwikkelt zich op de linkeroever van de Seine een cluster van gehuchten: dit is de werkelijke oorsprong van de stad Parijs. »
« Elk land ontwikkelt onafhankelijk zijn luchtvaartprojecten. »
« Dr. Lynch heeft vastgesteld dat in families waar veel kanker voorkomt, darmkanker zich gemiddeld op 44-jarige leeftijd ontwikkelt, terwijl dit meestal tussen 60 en 65 jaar voorkomt, en dat borstkanker eerder rond 42 dan op 60-jarige leeftijd optreedt. »
« De politieke cultuur van samenlevingen ontwikkelt zich in het bewustzijn van burgers via processen die niet direct politiek zijn. »
« Spontaniteit ontwikkelt zich wanneer er een ontmoeting is tussen moeder en kind, d.w.z. wanneer moeders hun baby helpen om te experimenteren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022