6 zinnen met «ontwierp»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ontwierp en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Grenville ontwierp deze maatregel om het probleem van de welig tierende koloniale smokkel met de Franse suikereilanden in West-Indië aan te pakken. »
« Het parlement ontwierp deze wetten, die de haven van Boston sloten, de bijeenkomsten van de koloniale vergadering beperkten en alle stadsvergaderingen ontbonden, om Massachusetts te straffen en de kolonie in het gareel te brengen. »
« Hamilton ontwierp zijn "Report on the Public Credit" (later het "First Report on the Public Credit" genoemd) om het voortbestaan van de nieuwe, wankele Amerikaanse republiek te verzekeren. »
« De eerste nieuwe machine die hij ontwierp leek veel meer op een echt gemotoriseerd rijtuig - gecapitonneerde achterbank, koperen lampen, elegante dashboards of gebogen spatborden - en kon de vergelijking doorstaan met elk paardloos rijtuig van zijn tijd. »
« Opdat acupunctuurstudenten geen fouten zouden maken bij het leren, ontwierp de acupuncturist Wang Weiyi (11e eeuw) twee bijna levensgrote bronzen figuren met de inwendige organen en op het oppervlak de acupunctuurpunten. »
« De architect die de piramide ontwierp, Imhotep, werd later vergoddelijkt als de zoon van Ptah, de god die het universum schiep. »
diccio-o.com - 1998 - 2022