Zinnen met «deelt»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord deelt en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Elke generatie, die het land en de erfenis van de planeet deelt, heeft als hoeder van de toekomstige generaties de plicht om onomkeerbare en onherstelbare schade aan het leven op aarde en aan de menselijke vrijheid en waardigheid te voorkomen. »
« Hoewel de mens met dieren en planten de plaats deelt waar hij leeft (habitat), is hij een ander levend wezen dan de anderen, omdat de mens tegelijkertijd lichaam en ziel is. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022