7 zinnen met «deed»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord deed en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Net als andere ontdekkingsreizigers deed Cartier overdreven beweringen over de minerale rijkdommen in Amerika, maar hij was niet in staat om grote rijkdommen naar Frankrijk terug te sturen. »
« In 1515 bevrijdde Las Casas zijn inheemse slaven, deed afstand van zijn encomienda, en begon te pleiten voor een humane behandeling van de inheemse bevolking. »
« In de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw deed ook in de Nieuwe Wereld het proces van commodificatie zijn intrede. »
« Het Parlement deed zijn prerogatief ook gelden in 1765 met de Quartering Act. »
« Voor de mannen met bezittingen, meestal conservatieve Whigs, deed de opstand van Shays sterk vermoeden dat de republiek afgleed naar anarchie en chaos. »
« Het embargo deed pijn bij de Amerikaanse boeren, die hun produkten niet meer in het buitenland konden verkopen, en de havensteden kregen te maken met een enorme stijging van de werkloosheid en een toename van het aantal faillissementen. In totaal daalde de handelsactiviteit van de VS tussen 1808 en 1809 met 75 procent. »
« De toevloed van geïmmigreerde arbeiders deed een reeds overbevolkte stadsbevolking aanzwellen en diversifiëren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022