Zinnen met «geladen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geladen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Joodse gevangenen die tot dan toe hadden overleefd werden, tegen alle verwachtingen in, gedwongen om tot 20 mijl door de Poolse winter te marcheren, vervolgens op veewagens geladen en naar Duitsland verscheept. »
« De natuurkundige Stephen Hawking is een enthousiast voorstander van de zogenaamde "superstringtheorie", waarvan het centrale idee is dat de fundamentele bestanddelen van materie, negatief geladen elektronen en andere subatomaire deeltjes, in feite bestaan uit minuscule eendimensionale "snaartjes". Deze kunnen recht of golvend zijn, en de manier waarop zij vibreren en op elkaar inwerken zou een verklaring kunnen zijn voor veel aspecten van de fysische wereld. »
« Kort na zonsondergang ontvouwt het noorderlicht zijn mantel van wolken. Elektrisch geladen deeltjes botsen met moleculen in de atmosfeer en lichten op als neon, »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022