Zinnen met «gelanceerd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gelanceerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Eerder had Walker een succesvolle invasie in Mexico gelanceerd, waarbij hij zijn veroverde land de naam Republiek Sonora gaf. »
« Taiwan heeft een zesjarenplan van 300 miljard dollar gelanceerd voor de aanleg van snelwegen, ondergrondse spoorwegen en elektriciteitscentrales. »
« In Europa en de Verenigde Staten zijn zogenaamde "kindercomputers" gelanceerd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022