6 zinnen met «volkslied»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord volkslied en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De revolutionaire legers zongen een nationaal volkslied, de Marseillaise, waarvan de tekst even oorlogszuchtig is als het Amerikaanse equivalent. »
« Het Tsjechoslowaakse volkslied, een samensmelting van een Slowaaks volkslied en een Tsjechische hymne, werd in tweeën gesplitst: de Slowaken behielden het levendigere gedeelte, de Tsjechen het langzamere, plechtigere gedeelte. »
« Hij heeft drie jaar in de gevangenis gezeten omdat hij het waagde Franco een serenade te brengen met het verboden Catalaanse volkslied, en was de eerste politicus die zijn steun betuigde aan koning Juan Carlos toen rebellerende burgerwachten het Spaanse parlement aanvielen in februari 1981. »
« Het Argentijnse volkslied: de Algemene Constituerende Vergadering heeft het lied van de dichter Vicente López y Planes en de muzikale meester Blas Parera aangenomen als het officiële lied van de Verenigde Provincies. »
« Sindsdien hebben de verzen van dit lied of volkslied zich over heel Zuid-Amerika verspreid en werden ze gezongen in plechtige omstandigheden, bij het aangaan van de strijd of bij het vieren van de triomfen van de Argentijnse wapens. »
« In ons volkslied zien we hoe vaak dit mooie woord wordt herhaald: vrijheid. »
diccio-o.com - 1998 - 2022