7 zinnen met «romans»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord romans en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Voltaire schreef niet alleen amusante romans waarin hij van alles aan de orde stelde, van Pruisische obsessie met militarisme tot de idiote onverdraagzaamheid van de Spaanse inquisitie, maar hij stond er ook om bekend dat hij zich in het openbaar uitsprak tegen onrechtvaardigheid. »
« Rousseau schreef vervolgens romans en essays die zowel in Frankrijk als daarbuiten veel aandacht trokken. Hij stelde onder meer dat kinderen van de natuur moesten leren door de wereld te ervaren, zodat hun natuurlijke goedheid en karakter zich konden ontwikkelen. »
« Ook de Engelse romanschrijver Charles Dickens gebruikte de grimmige realiteit van steden als Manchester als inspiratiebron en decor voor zijn romans, zoals Hard Times en Oliver Twist. »
« Veel romans uit het begin van de 20e eeuw bekritiseerden de hypocrisie van de sociale elites en hun pretenties van rechtschapenheid. »
« Hij schreef romans, meer dan 500 korte verhalen, toneelstukken, poëziebundels, filmscenario's, teksten voor Disneyland, radioprogramma's en een stripverhaal. »
« Verschillende van zijn teksten en romans werden gedramatiseerd en verfilmd. »
« William Blatty en Stephen King, auteurs van angstaanjagende romans als "The Exorcist" en "The Hour of the Vampire", stellen dat de hel gekenmerkt wordt door vriestemperaturen, de donkerste duisternis en absolute onbeweeglijkheid. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022