5 zinnen met «romanschrijver»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord romanschrijver en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een beroemde romanschrijver schrijft dit liefdevolle eerbetoon aan een heel speciaal persoon. »
« Op het hoogtepunt van de Verlichting was Voltaire Frankrijks grootste romanschrijver, dichter en filosoof. Hij werd in heel Europa beroemd om zijn gevatheid, intelligentie en zijn morele strijd tegen wat hij als onrechtvaardigheid en bijgeloof beschouwde. »
« Ook de Engelse romanschrijver Charles Dickens gebruikte de grimmige realiteit van steden als Manchester als inspiratiebron en decor voor zijn romans, zoals Hard Times en Oliver Twist. »
« De Pruisische romanschrijver Hermann Goedsche publiceerde in 1868 een roman met een volledig gefictionaliseerde bijeenkomst van een schimmige samenzwering van rabbijnen die zwoeren de wereldmacht te grijpen in de 19e en 20e eeuw door Joodse controle over het wereldbankwezen. Die "Rabbi's Speech" werd al snel in verschillende talen heruitgegeven alsof het echt gebeurd was. »
« Benito Pérez Galdós wordt wel "de grootste Spaanse romanschrijver van de 19e eeuw" genoemd. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022