9 zinnen met «groter»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord groter en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In 1630 verliet een veel groter contingent puriteinen Engeland om te ontsnappen aan conformiteit met de Kerk van Engeland en stichtte de Massachusetts Bay Colony. »
« In deze gespannen situatie trachtte Groot-Brittannië een groter conflict te voorkomen door de inbeslagneming van Amerikaanse schepen te beëindigen en bood het aan te betalen voor de buitgemaakte ladingen. Hamilton zag een kans en raadde Washington aan dat de Verenigde Staten zouden onderhandelen. »
« Economische elites kregen in de Verenigde Staten een groter sociaal en politiek overwicht doordat hun economie snel groeide, waardoor hun rijkdom toenam en verschillende sociale en culturele kenmerken konden ontstaan tussen verschillende economische groepen. »
« De prostaat was een beetje groter dan voorheen. »
« Als de prostaat groter wordt, wordt de urinebuis samengedrukt, waardoor de urinestraal langzamer stroomt. »
« Hoe groter de prostaat, hoe groter de intensiteit van de bestraling moet zijn om de tumor te vernietigen. »
« De naturalist John Burroughs merkte op: "Mr. Ford's hart is groter dan zijn hoofd. Hij kan nu proberen de komst van de lente te bespoedigen, om ook de ondertekening van de vrede te bespoedigen." »
« In die tijd won General Motors echter een steeds groter deel van de markt. »
« -Het is een mannetje, Guiler legt het uit. Ze zijn groter. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022