6 zinnen met «tegen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord tegen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij zei tegen Quzatli tegen de heerser: "O machtige heer, als ik voor het spreken van de waarheid zal sterven, toch ben ik hier in uw aanwezigheid en u kunt met mij doen wat u wilt!" »
« Historici menen dat tegen 1500 10% van de bevolking van Lissabon en Sevilla uit zwarte slaven bestond. »
« Hoewel zijn eerste pogingen tegen het Inca-rijk in de jaren 1520 mislukten, nam Pizarro in 1532 de Inca-keizer Atahualpa gevangen en executeerde hem een jaar later. »
« Hij had ook bezwaar tegen de belasting van de katholieke kerk voor gewone Duitsers en de viering van de mis in het Latijn, met het argument dat de Duitse katholieken, die de taal niet verstonden, hierdoor niet werden onderwezen. »
« De Europeanen kwamen ook dieren uit de Nieuwe Wereld tegen. »
« De oppositie tegen James II, geleid door de Engelse Whig partij, wierp de koning omver in de Glorious Revolution van 1688-1689. Dit maakte de weg vrij voor het protestantse bewind van Willem van Oranje en zijn vrouw Maria (de protestantse dochter van Jacobus). »
diccio-o.com - 1998 - 2022