Zinnen met «zetelen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zetelen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Om in de keizerlijke senaat te zetelen was een jaarlijks inkomen van 1.000.000 sestertiën (de basismunt van het keizerrijk) vereist. »
« Om in de raad van een kleine stad of dorp te zetelen was een jaarinkomen van 100.000 sestertiën nodig. »
« Onder het toeziend oog van de Franse koning Karel X nam de kleine groep rijke politici die in de Franse Kamer van Afgevaardigden mochten zetelen, een wet aan die religieuze heiligschennis strafbaar stelde met de doodstraf (niemand werd ooit daadwerkelijk geëxecuteerd), en voerde opnieuw strenge censuur in, zelfs toen de Franse samenleving steeds geletterder en liberaler was geworden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022