Zinnen met «zetels»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zetels en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De Maori Partij deed mee aan de algemene verkiezingen van 2005, en won vier van de zeven Maori zetels en 2,12% van de partijstemmen. »
« De rijken werden patriciërs genoemd, families met oude wortels in Rome die de meeste zetels in de senaat en de rechterlijke macht in de stad bekleedden. »
« De VN werd gehinderd door het feit dat de twee supermachten behoorden tot degenen met permanente zetels in de VN-Veiligheidsraad, het orgaan dat bevoegd is toestemming te verlenen voor het gebruik van geweld indien dat nodig is. Bovendien bleven de twee "zijden" van de Koude Oorlog over het algemeen trouw aan hun respectieve supermogendheidsleiders, zodat er geen sprake kon zijn van een eensgezinde besluitvorming als het ging om conflicten uit de Koude Oorlog. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022