6 zinnen met «deels»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord deels en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een uitwisseling van ideeën, deels gevoed en gefinancierd door goederen uit de Nieuwe Wereld, begon Europese naties met elkaar te verbinden en raakte op zijn beurt de delen van de wereld die de Europeanen hadden veroverd. »
« Ik hield van het gevoel van leer op leer als ik in het zadel zat, en ik vermoedde dat dit deels te danken was aan het ongewone feit dat ik er in meer dan 50 uur rijden nog niet één keer afgevallen was. »
« Toen Alexander de Grote stierf, brokkelde zijn rijk af, deels omdat hij niet had gezegd wie van zijn generaals het na zijn dood zou overnemen. »
« Het Nieuwe Rijk van Egypte veroverde meer grondgebied dan enig ander Egyptisch rijk. Het kon dit deels doen dankzij zijn beheersing van de bronsfabricage en de effectiviteit van zijn legers als gevolg daarvan. »
« De Perzische oorlog wordt deels herdacht omdat het een underdog was, Griekenland, tegen een groot rijk, Perzië. Hij wordt herinnerd omdat de underdog won, althans in het begin. »
« In tegenstelling tot Sparta was Rome echter in staat gigantische legers op de been te brengen, deels omdat slaven na verloop van tijd het meeste werk op boerderijen en in werkplaatsen gingen doen, waardoor Romeinse mannen vrij kwamen om deel te nemen aan de jaarlijkse invasies van aangrenzende gebieden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022