7 zinnen met «volk»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord volk en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Cortés en zijn volk vluchtten voor hun leven en liepen via een van de toegangswegen van Tenochtitlán naar de veilige kust. »
« Intussen was ook het protest van het volk op gang gekomen. »
« Radicale Whigs waren voorstander van een bredere deelname van het volk aan het politieke leven en drongen aan op democratie. »
« Om het volk niet te veel directe macht te geven, zorgden de afgevaardigden ervoor dat de senatoren werden gekozen door de wetgevende organen van de staten, en niet rechtstreeks door het volk (de directe verkiezing van de senatoren kwam met het Zeventiende Amendement op de Grondwet, dat in 1913 werd geratificeerd). »
« In 1783 schreef Jefferson: "Zij die op het land werken zijn Gods uitverkoren volk, als hij ooit een uitverkoren volk heeft gehad." »
« De Amerikanen van het begin van de 19e eeuw waren een volk in beweging, toen duizenden mensen de oostelijke kuststaten verlieten op zoek naar kansen in het Westen. »
« Jackson begreep de woede en het wantrouwen van het volk jegens de bank, die werd afgeschilderd als een embleem van speciale privileges en grote overheid. »
diccio-o.com - 1998 - 2022