Zinnen met «stelen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord stelen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Bovendien werden Spartanen in opleiding vaak gedwongen voedsel te stelen (van hun eigen slavenboerderijen); ze werden gestraft als ze werden betrapt, maar de overtreding was betrapt worden, niet diefstal - het idee was dat de toekomstige krijger niet had voldaan aan het vereiste niveau van vaardigheid in heimelijkheid. »
« Hoewel hij tijdens zijn leven beroemd was, uiteindelijk door Koning Willem tot ridder werd geslagen en president werd van het eerste Britse wetenschappelijke genootschap, publiceerde Newton zijn werk slechts met tegenzin, en dat pas nadat hij bang was dat zijn "rivalen" het van hem zouden stelen als hij dat niet deed. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022