5 zinnen met «stellingen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord stellingen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Luther reageerde door een lijst van vijfennegentig aanvallen op de aflaat op de deur van de kathedraal van Wittenberg te hangen. Deze "95 stellingen" worden door historici beschouwd als de eerste officiële daad van de Protestantse Reformatie. »
« De 95 stellingen van de Protestanten waren relatief gematigd van toon. Ze vielen aflaten aan omdat ze eerder tot hebzucht dan tot vroomheid leidden, omdat ze de leken de Kerk deden wantrouwen, en omdat ze gewoon niet werkten - ze schonken geen absolutie voor de zonden van degenen die ze kochten, aldus Luther. »
« De 95 stellingen van Maarten Luther, geschreven in het Latijn, waren bedoeld om debat en discussie uit te lokken binnen de Kerk. »
« Voor ons liggen de eerste Servische stellingen. Vanaf een dak of raam houdt een man hen in de gaten met het telescopische vizier van zijn krachtige geweer. »
« In 1969 publiceerden Hawking en Penrose baanbrekende stellingen die wiskundig bewezen dat er inderdaad een oerknal was geweest. Het heelal moet zijn ontstaan uit een singulariteit, zo'n 15 miljard jaar geleden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022