6 zinnen met «gescheiden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord gescheiden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De twee gebieden waren eeuwenlang politiek van elkaar gescheiden geweest, maar (volgens de archeologie en het dateringsysteem van Manetho) rond 3100 v. Chr. veroverde Narmer, een koning van Opper-Egypte, Neder-Egypte en verenigde hij het land voor de eerste keer. »
« Evenzo, naarmate de exclusieve verering van Jahweh in belang toenam onder de Joden (nu gescheiden van de andere Hebreeën, die tot slaaf waren gemaakt), groeide ook het concept van Jahweh's almacht en alomtegenwoordigheid. »
« Rome en Carthago waren lange tijd handelspartners geweest, en eeuwenlang was er geen echte reden voor hen om vijanden te zijn, aangezien zij gescheiden waren door de Middellandse Zee. »
« Bijna 1000 jaar lang werden de twee soorten christendom - die later "katholiek" en "oosters-orthodox" werden genoemd, hoewel beide termen verwijzen naar het idee van een universele en juiste vorm van christelijke leer - gescheiden door de grote politieke verdeeldheid tussen de Germaanse koninkrijken in het westen en Byzantium zelf in het oosten. »
« Petrarca was verantwoordelijk voor het idee van de "Middeleeuwen" dat zijn eigen tijd had gescheiden van de grootsheid van het klassieke verleden. »
« De Franse en Spaanse takken van de Bourbons zouden echter permanent van elkaar gescheiden blijven: Met andere woorden, Frankrijk zou Spanje niet controleren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022