8 zinnen met «geschiedenis»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geschiedenis en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zij vonden echter wel de Maya geschiedenis, in de vorm van glyphs, of afbeeldingen die woorden voorstellen, vastgelegd in vouwboeken die codices worden genoemd (het enkelvoud is codex). »
« Slavernij heeft een lange geschiedenis. De oude Griekse filosoof Aristoteles stelde dat sommige volkeren homunculi waren, of mensachtig maar niet echt mensen, bijvoorbeeld als zij geen Grieks spraken. »
« De geschiedenis van de Atlantische wereld is de geschiedenis van wereldwijde migratie, een migratie die voor een groot deel wordt aangedreven door de acties en aspiraties van de heersende leiders van Europa. »
« De geschiedenis van de Spaanse verkenning begint met de geschiedenis van Spanje zelf. »
« Malintzin blijft een omstreden figuur in de geschiedenis van de Atlantische wereld; sommigen beschouwen haar als een verrader omdat zij Cortés hielp de Azteken te veroveren, terwijl anderen haar zien als een slachtoffer van de Europese expansie. »
« Een groot deel van de geschiedenis van de Verenigde Staten is het verhaal van de langzame verwezenlijking van de belofte van gelijkheid die in de Onafhankelijkheidsverklaring werd uitgesproken. »
« In 1812 publiceerde zij een driedelige geschiedenis van de Revolutie, een project waarmee zij eind jaren 1770 was begonnen. »
« De aankoop van Louisiana, misschien wel de grootste onroerend-goedtransactie in de geschiedenis van de V.S., versterkte Jeffersons visie van de Verenigde Staten als een agrarische republiek waar boeren het land bewerkten. »
diccio-o.com - 1998 - 2022