Zinnen met «verplaatst»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verplaatst en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tegen 1840 was het hoofdkwartier van de missie verplaatst naar Kororareka. Al snel werden bijkomende katholieke missieposten opgericht in Whangaroa, Kaipara, Tauranga, Akaroa, Matamata, Otaki, Rotorua, Rangiaowhia en Whakatane. »
« De Romeinse hoofdstad was reeds in het begin van de 4e eeuw verplaatst naar Constantinopel, en de oostelijke helft van het rijk bleef intact, zij het onder voortdurende militaire druk, tot 1453. »
« Omdat rook zich verplaatst van rokers- naar niet-rokersgedeelten en de lucht die in de kamer circuleert verontreinigt, adviseert de deskundige: "Je moet niet roken in elk huis waar kinderen zijn". »
« Wanneer er sprake is van eigendom, wordt daarmee alles bedoeld wat ons toebehoort, of het nu gaat om onroerende goederen (die niet kunnen worden verplaatst), zoals een huis, grond, akkers, enzovoort, of om instrumenten of voorwerpen (roerende goederen). »
diccio-o.com - 1998 - 2022