6 zinnen met «grond»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord grond en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Toen de grond in het vroege voorjaar begon te ontdooien, begonnen de boeren de grond te bewerken met primitieve houten ploegen en ruwe harken en schoffels. »
« Op grond van deze wet kregen douanebeambten de bevoegdheid om aan boord te gaan van schepen die vermoedelijk smokkelwaar bevatten en deze te doorzoeken met behulp van bevelschriften die bekend staan als "writs of assistance". »
« Alle onderdanen van de Britse kroon wisten dat zij vrijheden hadden op grond van de grondwet. De suikerwet suggereerde dat sommigen in het Parlement ernaar streefden hen te beroven van wat hen zo uniek Brits maakte. »
« Speculanten profiteerden van deze hausse in de verkoop van grond door onroerend goed te kopen, niet om erop te wonen, maar om het goedkoop te kopen en het tegen exorbitante prijzen door te verkopen. »
« De grond en het klimaat boden goede mogelijkheden om de slavernij en het katoenkoninkrijk uit te breiden. Land was er in overvloed en werd tegen royale voorwaarden aangeboden. »
« De in Sevilla gevestigde Costa Doñana S.A., die eigenaar was van de grond, werd geleid door Salvador Echeverría, een aannemer die in 1979 werd beschuldigd van fraude. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022