8 zinnen met «groei»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord groei en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Zijn beleid bevorderde ook de groei van de aandelenmarkt, omdat Amerikaanse burgers de rentedragende certificaten van de federale overheid kochten en verkochten. »
« In Philadelphia, New York en Boston - allemaal steden die in de 19e eeuw een snelle industriële groei doormaakten - verenigden arbeiders zich in politieke partijen. »
« Whigs pleitten voor versnelde economische groei, en steunden vaak federale overheidsprojecten om dat doel te bereiken. »
« De Democraten zagen de federale overheid niet als motor voor de bevordering van de economische groei en pleitten voor een kleinere rol van de nationale overheid. »
« Maleisië zal naar verwachting voor het vijfde achtereenvolgende jaar een economische groei van meer dan acht procent op jaarbasis te zien geven. »
« Na het bekijken van de groei van Japan en de vroege Draken, »
« In laboratoriumexperimenten is aangetoond dat oestrogeen de groei stimuleert van neuronen in hersengebieden die lijden aan de ziekte van Alzheimer. »
« De inname van alcohol door de moeder zou de hoofdoorzaak zijn van vertraagde groei en mentale achterstand, alsook van misvormingen bij kinderen, doordat zuurstof en voedingsstoffen aan de foetus worden onttrokken, om nog maar te zwijgen van de mutagene effecten van sommige in teer aanwezige stoffen, zoals benzopyrones of nitrosamines. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022