Zinnen met «meesterschap»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meesterschap en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Ouders kunnen helpen deze triomfen een gevoel van meesterschap te geven, en dit kweekt optimisme. »
« Verbaasde critici merkten op dat zijn muzikale meesterschap bewonderenswaardiger was dan ooit. »
« Evenmin was het voor de meeste edelen haalbaar te beweren dat hun rechten logisch voortvloeiden uit hun meesterschap in de oorlogsvoering, aangezien slechts een klein percentage van de edelen in koninklijke legers diende (en zij die dienden waren niet noodzakelijk erg goede officieren!). »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022