6 zinnen met «meesten»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord meesten en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hoewel de meesten een groot deel van hun loon naar huis stuurden, was het hebben van zelfs maar een klein beetje eigen geld een bevrijdende ervaring, en velen gebruikten hun verdiensten om kleren, linten en andere consumptiegoederen voor zichzelf te kopen. »
« De meesten van hen, tussen 20 en 40 jaar oud, verdienen een inkomen tussen 7.200 en 3.2400 dollar per jaar. Het zijn vraatzuchtige consumenten. »
« Het is ook nuttig om het woord voedsel te herdefiniëren. De meesten van ons zijn opgegroeid met de gedachte dat een maaltijd bestaat uit vlees, aardappelen, brood, groenten en een toetje - veel meer dan een volwassene nodig heeft. »
« De meeste Cynici waren iets gematigder, maar de meesten dreven graag de spot met mensen in politieke gezaghebbende posities, en zij dreven ook de spot met leden van andere filosofische scholen vanwege hun al te rigide denksystemen. »
« De Romeinse slaven hadden hetzelfde soort werk als de slaven in andere slavengemeenschappen, zoals de Grieken: de slaven van de elite leefden veel comfortabeler dan de meeste vrije Romeinen, maar de meesten waren arbeiders of huisbedienden. »
« Boeren gingen soms in het leger, maar de meesten waren gewoon arme mensen die worstelden om rond te komen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022