6 zinnen met «korte»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord korte en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In hun korte, harde leven, reisden maar weinigen meer dan tien mijl van hun geboorteplaats. »
« Tijdens het korte bewind van koning James II vreesden velen in Engeland de invoering van een katholieke absolute monarchie door de man die zijn bewind modelleerde naar dat van zijn Franse katholieke neef, Lodewijk XIV. »
« Zelfs korte waterwegen, zoals het kanaal van tweeënhalve mijl dat de stroomversnellingen van de Ohio-rivier bij Louisville, Kentucky, omcirkelde, bleken een doorbraak te betekenen, in dit geval de opening van een rivierroute van Pittsburgh naar New Orleans. »
« Een korte oorlog, de Zwarte Havik oorlog, volgde in 1832. Blanke kolonisten raakten in paniek bij de terugkeer van de inboorlingen, en milities en federale troepen werden snel gemobiliseerd. »
« In betrekkelijk korte tijd werd Walker door de Mexicaanse autoriteiten uit Sonora verjaagd en gedwongen zich terug te trekken in de Verenigde Staten. »
« Op korte termijn, zo antwoordde hij, hervatten de patiënten snel hun normale activiteiten, en de seksuele functie is meestal niet aangetast. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022