Zinnen met «zoogdier»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord zoogdier en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Maar vleermuizen - met al het zoogdierenchauvinisme, aangezien zij even zoogdier zijn als wij - zijn intelligenter en in staat tot zelf-training. »
« De computerwerking van een zoogdier is nog sterker afhankelijk van zo'n netwerk: het vereist vijf efficiënte zintuigen om gegevens te verzamelen, en een snel brein om ze te verwerken, te archiveren, te handelen en zelfs te vergeten. Een paar miljoen jaar voor de geboorte van Sigmund Freud werd uit het krachtige zoogdieren-perceptie-apparaat nog een nieuwigheid geboren: het bewustzijn. »
« Op Madagaskar werd een dwergmaki gevonden, een als uitgestorven beschouwd zoogdier dat in 45 miljoen jaar geen evolutionaire veranderingen heeft ondergaan. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022