6 zinnen met «nabij»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord nabij en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Tanatic shock: deze doet zich voor wanneer de persoon verneemt dat de dood nabij en onvermijdelijk is. Ze proberen te ontsnappen met vergeefse activiteiten. »
« Brian en ik wisten wat hij echt bedoelde. Het einde was nabij. »
« In 1095 antwoordde paus Urbanus II met een preek in Frankrijk, waarin hij de ridders van Europa opriep tot een heilige oorlog om de christenen in en nabij het Heilige Land te beschermen. »
« Aangezien de centra van de krantenproductie zich vaak in of nabij de hoofdsteden bevonden en gewoonlijk in de officiële taal van de staat werden geschreven, verwierven na verloop van tijd steeds meer mensen op zijn minst een behoorlijke praktische kennis van die talen. »
« De oorlogservaring van burgers in landen die in of nabij de strijd waren, draaide dus vaak om terreur en ontberingen. Iedereen, ook degenen die gespaard bleven van bombardementen of buitenlandse bezetting, kreeg te maken met voedsel- en bevoorradingstekorten die na verloop van tijd verergerden. »
« Anderzijds, terwijl een mens de dood nabij is als hij meer dan tien procent van zijn gewicht aan water verliest, kan een kameel twee keer zoveel verliezen zonder lichamelijke gevolgen. Zoals men kan zien, is de mens meer "gebocheld" dan de kameel als het erom gaat in de woestijn te overleven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022