Zinnen met «ruimtereizen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ruimtereizen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Beheersing van zonne- en atoomenergie, ruimtereizen, psychebeheersing, en vele andere verdiensten werden toegeschreven aan de mysterieuze Atlantiërs. »
« Als een dergelijke brandstofdistilleerderij voor de ruimtevaart kan worden gebouwd, zou ruimtereizen in het zonnestelsel bijna routine worden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022