5 zinnen met «vliegende»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vliegende en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« In een exclusieve primeur laten we zien hoe vliegende auto's eruit zien en hoe ze rijden. »
« Bijvoorbeeld de wetten van de aërodynamica: vliegende insecten leerden ons over snelheid, lift en baan. Om ze neer te schieten, plukten we de onderste bladeren van de amaranttakken. Het volgen van een prooi was een natuurkundeles: de massa en de luchtweerstand van het wapen bepaalden de energie die nodig was om onze prooi tegen de grond te slaan. »
« Welke andere oude documenten naast de Bijbel spreken over de aanwezigheid van ongeïdentificeerde vliegende objecten? »
« Ook het Samarangana Sutradhara boek, waarin melding wordt gemaakt van vliegende schepen die vuur en kwik uitstraalden. »
« Het heilige boek van India, de Mahabharata, bevat verschillende beschrijvingen van vliegende machines die grote afstanden aflegden en zich in alle richtingen bewogen. Het vermeldt zelfs dat ze door kwik werden aangedreven. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022