8 zinnen met «bronnen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord bronnen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« De machtige Hercules kreeg zijn cyclopische kracht terug door te baden in de thermale bronnen van Thermopylae. »
« Op al deze plaatsen zijn centra geïnstalleerd rond de natuurlijke bronnen en zijn zwembaden, tanks en baden ingericht om de behandelingen aan te vullen. »
« Radiotherapie is een behandeling van kanker en sommige andere ziekten met röntgenstralen of andere bronnen van radioactiviteit. »
« In Alaska schrijven verschillende onderzoekers de toenemende vervuiling toe aan dat land, hoewel zij de ongewenste bijdrage van verschillende bronnen in Noord-Amerika en Europa niet uitsluiten. »
« De twee geraadpleegde bronnen beantwoordden beide de vragen van de jongens. »
« Er zijn schriftelijke bronnen over deze periode van instabiliteit, die bekend staat als de Eerste Tussentijd, waaruit duidelijk blijkt dat de Egyptenaren zich er terdege van bewust waren dat de zaken fundamenteel waren veranderd en uit balans waren geraakt, en niet wisten wat zij daaraan moesten doen. »
« Koning Djoser stond in Egyptische bronnen bekend om zijn wijsheid, en eeuwen na zijn dood werd hij een legendarische figuur voor latere Egyptenaren. »
« Delen van deze bibliotheek zijn bewaard gebleven en vormen een van de belangrijkste bronnen van informatie die geleerden hebben over het geloof, de talen en de literatuur van het oude Midden-Oosten. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022