6 zinnen met «schadelijke»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord schadelijke en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Gastrische distress is het geheel van symptomen en schadelijke functionele veranderingen die zich ter hoogte van de maag voordoen als gevolg van een stresssituatie. »
« Steenkool produceert schadelijke, giftige rook, samen met stapels zwarte as. »
« Het centrale idee van de volksbeweging was dat de essentiële waarheden van het nationale karakter onder het gewone volk hadden overleefd, ondanks de schadelijke invloed van de zogenaamde beschaving. »
« Soortgelijke schadelijke effecten worden veroorzaakt door de pesticiden die sommige groenten, zelfs als zij op de juiste wijze zijn gewassen, kunnen bevatten, en door kwik, een ontdekking die veel tandartsen ertoe brengt hun vullingstechnieken te wijzigen. »
« Ondergedompeld worden in een elektromagnetisch veld van verschillende oorsprong en intensiteit binnen de eigen woning heeft schadelijke gevolgen voor het organisme. »
« Aldus," concludeert Robert Sapolsky, "wordt het belang aangetoond van de psychologische toestand in geval van conflicten: Een aanleg om stressvolle situaties te accepteren vermindert de schadelijke lichamelijke reacties die door stress worden opgewekt. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022