6 zinnen met «hormonen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord hormonen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Corticosteroïden zijn een groep hormonen die door de bijnier worden afgescheiden en uit cholesterol worden gemaakt. »
« Sapolsky baseerde zijn werk op de controle van de bloedconcentratie van twee hormonen: cortisol en testosteron. »
« De twee hormonen zijn verwant, aangezien cortisol de productie van testosteron afremt door het peil ervan in het bloed te verlagen. »
« Neurotransmitters zijn hormonen - of vloeibare eiwitten - die binnen de bloed-hersenbarrière worden afgescheiden en via de bloedcirculatie het hele organisme "waarschuwen" voor de aanwezigheid van een risicofactor. »
« De chemische synaps daarentegen is uniek voor het zenuwstelsel van hogere zoogdieren en vereist de tussenkomst van hormonen om de boodschap te verspreiden. De neurotransmitters die zich in het axon van een neuron bevinden, worden door dit neuron afgescheiden en opgenomen door een naburige cel - die zich op een afstand van ongeveer 20 nanometer bevindt - die ze op zijn beurt afscheidt om door een andere cel te worden opgenomen, waardoor een perfecte, ononderbroken keten van communicatie ontstaat. »
« De stoffen die fungeren als neurotransmitters van de boodschap die de reactie teweegbrengt, zijn hormonen die door de hersenen worden geproduceerd - zoals noradrenaline en dopamine, gehuisvest in de hypothalamus en de subthalamusstructuren - of door de bijnieren, zoals in het geval van adrenaline. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022