Zinnen met «molecuul»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord molecuul en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Dna is desoxyribonucleïnezuur. Een molecuul dat genetische informatie in chromosomen draagt. Het is de moleculaire basis van biologische overerving. »
« Een molecuul is de eenvoudigste chemische verbinding die er bestaat, waarin twee of meer atomen door een chemische binding met elkaar verbonden zijn. Het aantal atomen hangt af van de stof. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022