6 zinnen met «verklaart»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord verklaart en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« "Slimme mensen hebben de neiging zich te omringen met slimme mensen," verklaart James Wesley, president en CEO van Summit Communications. »
« "Als ik tenminste één student kan laten stoppen, is mijn dag goed besteed," verklaart hij. »
« Maar ondanks alles, de constante nachtmerries, en het feit dat ze nog steeds in afzondering moet leven, verklaart Patricia Lewis dat ze het opnieuw zou doen. »
« Met andere woorden, de geschiedenis zoals die door de Grieken werd geschreven, is niet alleen een opsomming van feiten, maar verklaart de menselijke drijfveren die bij historische gebeurtenissen en verschijnselen een rol spelen. »
« In één enkele passage, kort genoeg om te onthouden, verklaart het Credo het geloof in Christus' identiteit als deel van God ("consubstantiëel met de Vader"), Christus' status als zoon van God en van de Maagd Maria, Christus' verrijzenis, en de belofte van Christus' wederkomst aan het einde van de wereld. »
« De industriële revolutie vond het eerst in Groot-Brittannië plaats, en dat simpele feit verklaart voor een groot deel waarom Groot-Brittannië het machtigste Europese land van de 19e eeuw werd. Groot-Brittannië was goed gepositioneerd om als bakermat van het industrialisme te dienen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022