Zinnen met «noordwaarts»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord noordwaarts en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hoewel de maïsteelt noordwaarts was doorgedrongen, hielden veel Indianen zich nog steeds bezig met jagen en verzamelen. »
« Critici beweerden dat hij onmogelijk zo ver noordwaarts had kunnen gaan als hij beweerde, omdat Noord-Griekenland vrij koud was en de mens onmogelijk noordelijker kon leven dan dat. In de praktijk zou de Griekse wereld, ondanks Pytheas' reis, nog steeds bepaald worden door de kusten van de Middellandse Zee. »
« Meer dan een jaar lang drongen de Geallieerden noordwaarts op tegen de Duitse troepen die Midden- en Noord-Italië bezetten. De gevechten waren wreed, maar de Geallieerden boekten gestage vooruitgang bij het terugdringen van de Duitse troepen in het Reich zelf. »
« Tegen 1944 was Duitsland duidelijk in het defensief. Britse en Amerikaanse troepen drongen noordwaarts door Italië terwijl de Sovjets vanuit het oosten naderden. »
diccio-o.com - 1998 - 2022