6 zinnen met «conditie»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord conditie en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Fietsen is een uitstekende bondgenoot voor mannen om hun lichamelijke conditie op peil te houden. Het is een complete aerobe activiteit die vooral de benen bewerkt, met name de musculus vastus externus van de dij. »
« Deze zorg - de uitdaging om zin te geven aan het menselijk bestaan in het aanschijn van de dood - wordt door filosofen soms "de menselijke conditie" genoemd, en is iets waarmee oude volkeren in hun religieuze systemen worstelden. »
« Er was geen verlossing in het existentialisme, maar er was tenminste de mogelijkheid om de menselijke conditie te omarmen, om de heldendaad te accepteren van het kiezen van je daden en projecten in het leven zonder hoop op de hemel, onsterfelijkheid, of zelfs maar herinnerd te worden na de dood. »
« "Naarmate mijn conditie verbeterde, kreeg ik genoeg zelfvertrouwen om anderen de hand te reiken," legt Michael uit, die nu van plan is om geneeskunde te gaan studeren. »
« Til een klein gebied op om de conditie van de bakstenen te controleren met een hamer en een brede beitel. »
« Er zijn giffen en vergiften. Slangengif doodt een man zonder na te denken, ongeacht zijn fysieke conditie. »
diccio-o.com - 1998 - 2022