Zinnen met «afbreken»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord afbreken en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Katabolisme is het afbreken van grote moleculen waarbij energie vrijkomt. »
« "Normaal gesproken zijn er bacteriën die bijna alles biologisch afbreken. Het grote probleem is dat dit proces lang duurt, en dat de snelheid waarmee ze afval produceren veel sneller is dan normale bacteriën het kunnen omzetten. »
« Natuurlijk zijn er bacteriën die bijna alles biologisch afbreken. Het gaat erom dit proces te optimaliseren. »
« Wanneer dieren en planten sterven, keren zij terug naar de bodem waar afbrekers (schimmels en bacteriën: zij hebben geen chlorofyl) hen afbreken om zichzelf te voeden; zij breken hen af tot hun minerale elementen, die terugkeren naar de bodem om de cyclus opnieuw te beginnen. »
diccio-o.com - 1998 - 2022