6 zinnen met «ingesteld»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord ingesteld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Veelbetekenend is dat er niet onmiddellijk een directe federale inkomstenbelasting werd ingesteld. Alleen het zestiende amendement, geratificeerd in 1913, stelde een federale inkomstenbelasting in. »
« Vele jaren daarvoor had Mozes een reeks voedselverboden voor het Joodse volk ingesteld. Zij waren religieus van aard, maar hadden, zoals wij nu weten, een meer pragmatisch doel: de gezondheid van zijn volk te beschermen tijdens de lange exodus die het ondernomen had. »
« Toen Pericles een dominante stem werd in de Atheense politiek, werd het systeem dat door Cleopatra was ingesteld gehandhaafd. »
« Deze overeenkomsten lagen aan de basis van de "capitulatie-overeenkomsten" die uiteindelijk een grote zwakte van de Osmaanse staat zouden blijken te zijn, maar waren oorspronkelijk ingesteld om de economische dynamiek onder de religieuze minderheidsgemeenschappen te bevorderen. »
« In 1685 herriep Lodewijk XIV officieel het Edict van Nantes dat zijn grootvader had ingesteld om de hugenoten tolerantie te verlenen, en bood hen de keuze zich te bekeren tot het katholicisme of te verbannen. Terwijl velen zich bekeerden, vluchtten meer dan 200.000 naar delen van Duitsland, de Nederlanden, Engeland en Amerika. »
« Meer dan tweederde van de staatsinkomsten ging naar het leger, zelfs nadat Peter de Grote nieuwe belastingen en koninklijke monopolies had ingesteld. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022