10 zinnen met «kinderen»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord kinderen en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Het ultieme offer waren kinderen, die speciaal werden geselecteerd en goed gevoed. De Inca's geloofden dat deze kinderen na hun dood onmiddellijk naar een veel beter leven zouden gaan. »
« Echtgenotes, kinderen en afhankelijke personen (waaronder slaven) waren een teken van rijkdom onder de mannen, en polygamie, de praktijk van het hebben van meer dan één vrouw tegelijk, was wijdverbreid. »
« Omdat zij echter vreesden dat hun kinderen hun Engelse identiteit zouden verliezen onder de Nederlanders, zeilden zij in 1620 naar Noord-Amerika om zich te vestigen in Plymouth, de eerste Engelse nederzetting in New England. »
« Lijfstraffen voor zowel kinderen als volwassenen waren gebruikelijk in fabrieken; wanneer de mishandelingen extremer waren, stierven kinderen soms aan de verwondingen die zij opliepen door toedoen van een voorman. »
« Weduwen met kinderen en meisjes uit behoeftige gezinnen hadden geen andere keuze dan te blijven en het snellere tempo en het lagere loon te aanvaarden. »
« In het begin van de 19e eeuw begonnen leden van de middenklasse het aantal kinderen dat ze kregen te beperken. Kinderen leverden niet langer een financiële bijdrage aan het huishouden, en een "goede" opvoeding vergde geld en aandacht. Daarom was het zinvol om er minder te hebben. »
« Generaties 19e-eeuwse Amerikaanse kinderen lazen zijn fictieve verhaal over een jonge Washington die een van zijn vaders kersenbomen omhakt en, geconfronteerd door zijn vader, bekent: "Ik kan geen leugen vertellen." »
« Ze trouwde met John Timberlake, een marineofficier, en ze kregen drie kinderen. Er deden echter geruchten de ronde over haar relatie met John Eaton, een Amerikaanse senator uit Tennessee die in 1818 naar Washington was gekomen. »
« Bij de Slag bij Bad Axe (ook bekend als het Bloedbad van Bad Axe) werden meer dan tweehonderd mannen, vrouwen en kinderen gedood. »
« De weinige vrouwen en kinderen in de missie mochten vertrekken met de enige volwassen man die overleefde, een slaaf van Travis die later door het Mexicaanse leger werd bevrijd. Bang, vluchtten ze. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022