6 zinnen met «machtige»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord machtige en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij zei tegen Quzatli tegen de heerser: "O machtige heer, als ik voor het spreken van de waarheid zal sterven, toch ben ik hier in uw aanwezigheid en u kunt met mij doen wat u wilt!" »
« Dit machtige paar regeerde de volgende vijfentwintig jaar, centraliseerde het gezag en financierde exploratie en handel met het Oosten. Een van hun dochters, Catharina van Aragon, werd de eerste vrouw van koning Hendrik VIII van Engeland. »
« Spanje behield zijn machtige Amerikaanse rijk, maar aan het begin van de 17e eeuw kon het land niet langer voorkomen dat Engeland en andere Europese rivalen - de Fransen en de Nederlanders - de kleinere Caribische eilanden koloniseerden. »
« Na tientallen jaren van oorlog in de 17e eeuw voerden de machtige Vijf Naties van de Iroquois, bestaande uit de Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga en Seneca, in de eerste helft van de 18e eeuw met succes een neutraliteitspolitiek tegenover zowel de Engelsen als de Fransen in Canada. »
« Een groot deel van het land van het Brits-Amerikaanse Rijk bleef echter onder controle van machtige inheemse confederaties, die ruimte maakten voor eventuele aanspraken op Britse heerschappij buiten de nederzettingen aan de Atlantische kust. »
« De machtige Indiaanse volken die zich met de Britten hadden geallieerd, waaronder de Mohawk en de Creek, bleven ook trouw aan het Rijk. »
diccio-o.com - 1998 - 2022