8 zinnen met «behandeld»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord behandeld en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« mensen met vriendelijkheid moesten worden behandeld; »
« Verwerkte levensmiddelen zijn levensmiddelen die volgens speciale procédés - onder meer door toevoeging van stoffen - zijn behandeld of omgezet om ze te conserveren of er smaak of kleur aan te geven. »
« Dwayne werd chirurgisch behandeld voor de verwondingen die hij had opgelopen aan de zenuwen en weefsels in zijn benen, die vreselijk gekneusd waren. »
« Tenslotte is een opmerking over het soort geschiedenis dat in dit leerboek wordt behandeld op zijn plaats. »
« Gezien de enorme omvang van de geschiedenis die in de hoofdstukken van dit boek wordt behandeld, is het grootste deel van de beschouwing gericht op politieke geschiedenis op hoog niveau, waarbij een chronologisch kader wordt geschetst van belangrijke staten, politieke gebeurtenissen en politieke veranderingen. »
« De sociale en culturele geschiedenis worden in dit boek minder uitvoerig behandeld, zowel om redenen van ruimte als om het simpele feit dat de auteur is opgeleid als intellectueel historicus met belangstelling voor politieke theorie. »
« Er waren verschillende vormen van hiërogliefen, waaronder twee verschillende alfabetten gedurende de periode die in dit hoofdstuk wordt behandeld, die alle zeer moeilijk te beheersen waren. »
« Eerlijk gezegd lijdt het geen twijfel dat duizenden gelovigen de iconen hebben behandeld als afgoden, als voorwerpen met macht voor zichzelf, als relikwieën. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022