6 zinnen met «voorwerp»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord voorwerp en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Een vurig voorwerp verscheen aan de nachtelijke hemel, een spontaan vuur brak uit in een religieuze tempel en kon niet met water worden geblust, een waterstraal verscheen in het meer van Texcoco, en men hoorde een vrouw roepen: "Oh mijn kinderen we staan op het punt voor altijd te vertrekken". »
« Een van de belangrijkste artefacten uit de Ptolemeïsche tijd: de Steen van Rosetta, het voorwerp dat de vertaling van de Egyptische hiërogliefen mogelijk maakte. »
« Niet alle relikwieën waren gelijk: hoe groter het voorwerp, of hoe dichter het bij Christus of de apostelen was geweest, hoe meer heilige kracht het geacht werd te bevatten. »
« Het voorwerp werd operatief uit het oog verwijderd, en de kleine jongen genas. »
« Het menselijk oor is in staat maar liefst 400.000 verschillende tonen te registreren en te onderscheiden in termen van geluidsnuances. Elk stukje huid is ook in staat om trillingen waar te nemen als het in contact is met het voorwerp dat ze uitzendt. »
« Een vreemd voorwerp dat in Olancha (Californië) werd gevonden en dat eruit zag als een metalen constructie met een schacht, kon door specialisten alleen worden omschreven als een bougie van een verbrandingsmotor. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022