5 zinnen met «geïntroduceerd»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord geïntroduceerd en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Paarden, die voor het eerst door de Spanjaarden werden geïntroduceerd, stelden de Indianen van de Vlakten in staat de enorme kuddes bizons gemakkelijker te volgen en te bejagen. »
« In die tijd werden in Europa twee nieuwe wapens geïntroduceerd die ook dodelijk zouden zijn voor de bevolking: tabak en koffie. Het merkwaardige is dat aan beide elementen geneeskrachtige eigenschappen werden toegeschreven. »
« De gemiddelde levensduur van een slaaf die in de suikerteelt werd geïntroduceerd was zeven jaar voordat hij van uitputting of verwonding stierf, en suiker was het belangrijkste gewas in het Caribisch gebied en een van de belangrijkste gewassen in Brazilië. »
« Verre van de legendarische "Telemach"-tennis hebben de videogamebedrijven interactieve video's geïntroduceerd, waarbij op een scherm een film wordt vertoond die met een nauwkeurig schot op de schurk van het moment kan worden veranderd. »
« Sinds 1700, toen Spanje en Amerika werden geregeerd door de Bourbon-dynastie of -familie, van Franse origine, die de Habsburgers op de troon had opgevolgd, werden nieuwe politieke, economische en bestuurlijke ideeën geïntroduceerd. »
diccio-o.com - 1998 - 2022