5 zinnen met «wonde»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord wonde en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Men begon de "wapenzalf" te vervaardigen, een zalf die niet op de wonde werd aangebracht, maar op het met bloed bevlekte wapen dat de wonde had veroorzaakt; men verzekerde dat de genezing op afstand geschiedde. »
« De Saint-Simonianen noemden egoïsme, het zelfzuchtige streven naar individuele rijkdom, "de diepste wonde van de moderne samenleving". »
« De tweede wonde van de mens was Charles Darwin's theorie dat de mens slechts een stap was op de schaal van de dieren. »
« De derde wonde van de mens was de theorie van Freud, die het bestaan van het onbewuste bevestigde. Deze ontdekking betekende de erkenning dat er een deel van de mens was - het onbewuste - dat niet kan worden gecontroleerd, dat zeer moeilijk te kennen is, en dat vele menselijke handelingen en gevoelens beheerst. »
« Toen het belang van de instellingen werd ontdekt, werd een vierde wonde vastgesteld. De mens moest toegeven dat hij niet zelfvoorzienend is, dat er iets buiten hemzelf is dat fundamenteel is voor de opbouw van zijn eigen identiteit: instellingen. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022