7 zinnen met «heerser»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord heerser en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Hij zei tegen Quzatli tegen de heerser: "O machtige heer, als ik voor het spreken van de waarheid zal sterven, toch ben ik hier in uw aanwezigheid en u kunt met mij doen wat u wilt!" »
« Het antebellum Zuiden was een door mannen gedomineerde samenleving. Veel meer dan in het Noorden waren mannen in het Zuiden, vooral rijke planters, patriarch en heerser over hun eigen huishouden. »
« Zijn zoon was ook een gevierd heerser. »
« De heerser van de stad Thebe herenigde het koninkrijk en vestigde zich als de nieuwe koning (Mentuhotep II, r. 2060 - 2010 v. Chr.). »
« Salomo was een doeltreffend heerser, die handelsbetrekkingen aanknoopte met naburige koninkrijken en toezag op de groeiende rijkdom van Israël. »
« Na de bevrijding door Cyrus bleven de Joden deel uitmaken van het Perzische Rijk, geregeerd door een Perzische heerser (een "satraap" genoemd). »
« De Griekse beschaving was geen rijk verenigd door een enkele heerser of regering. In plaats daarvan was het verenigd door cultuur in plaats van een gemeenschappelijke leiderschapsstructuur. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022