Zinnen met «horden»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord horden en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Die primitieve horden, die rusteloos rondtrokken op zoek naar voedsel en onderdak, hadden te kampen met een genadeloos klimaat waarin alleen de sterksten, de gezondsten, konden overleven. »
« In 1525 schreef Luther een venijnige aanval op de opstandelingen, getiteld "Tegen de horden stelende en moordende boeren", waarin hij de landheren aanmoedigde de boeren als honden te doden. »
« De paleolithische samenleving bestond uit familiegroepen die, naar gelang van de klimatologische omstandigheden, meer of minder talrijke horden of bendes vormden. Het best ontwikkelde sociale leven, met de grootste bevolking, kwam uiteraard voor waar het klimaat gunstig was en de jachtmethoden nauwkeurig waren. »
diccio-o.com - 1998 - 2022