Zinnen met «vierentwintig»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord vierentwintig en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Na vierentwintig weken hadden alle ouderen hun spierkracht met 20 tot 400 procent vergroot. De overgrote meerderheid stopte met het gebruik van rollators, sommigen lieten hun rolstoel staan. »
« Symbolisch zouden de vierentwintig licentiehouders de dictator vergezellen, die geacht werd zijn bijna onbeperkte macht te gebruiken om Rome te redden van alles wat het bedreigde, om vervolgens af te treden en terug te keren naar de normaliteit. »
« Spinoza werd geëxcommuniceerd uit het Jodendom zelf toen hij nog maar vierentwintig jaar oud was, maar hij bleef zijn werken publiceren, en legde daarmee de basis voor wat later bekend werd als "vrijdenkers", mensen die al dan niet echte atheïsten zijn, maar die zeker het gezag van heilige geschriften en kerken afwijzen. »
« In zijn beroemde pamflet Reflections on the French Revolution schreef hij: "Er wordt gezegd dat vierentwintig miljoen het moeten winnen van tweehonderdduizend. Dat is waar, als het samenstellen van een koninkrijk een rekenkundig probleem is." »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022