9 zinnen met «dans»

Voorbeeldzinnen en -zinnen met het woord dans en andere woorden die daarvan zijn afgeleid.

« Parallel aan het ritmische gymnastiekwerk werd een nieuw soort natuurlijke en onconventionele dans ontwikkeld. De belangrijkste voorvechters waren de beroemde Isadora Duncan, Rudolf von Laban en Mary Wigman. »
« Isadora Duncan was de eerste die vrije dans voorstelde, zonder enige vorm van binding. »
« Allen droegen zij vanuit de dans bij tot de geboorte en ontwikkeling van de sport ritmische gymnastiek. »
« In die tijd gaf de Chinese keizer Fu Xi zijn minister Yi Kang de opdracht een grote dans te creëren, zodat de mensen vrolijk konden bewegen en zo elke vorm van ziekte konden voorkomen. »
« Vele jaren later, tijdens de Han Dynastie (220 v. Chr.), verspreidde Huan To, een beroemd arts en chirurg, deze traditionele dans verder door middel van zijn literaire werk. »
« In de verte konden we een dans van bliksem zien. »
« Als gevolg daarvan was er een voortdurende en ingewikkelde diplomatieke dans waarbij elke mogendheid bondgenootschappen probeerde te versterken, grondgebied over de hele wereld veroverde en de andere trachtte te slim af te zijn. »
« Als lichaamsbeweging u al snel verveelt... probeer dan verschillende lichamelijke activiteiten te combineren, zoals aerobische dans en zwemmen. Deze combinaties verminderen ook het risico op blessures. »
« Het ontbreken van hoofden op de figuren suggereert dat het vrouwen waren omdat zij geen godheid zonder hoofd zouden hebben voorgesteld; misschien waren het meisjes die een dans of een rite voor de goden uitvoerden. »

Voorbeelden van zinnen met vergelijkbare woorden

diccio-o.com - 1998 - 2022